Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

ROZLÚČKA S TRETIAKMI
          Nie je nám milé, čo môžeme, viac nás láka, čo nesmieme.“ Ovidius

       Keď sa zamyslíme nad týmto citátom, musíme súhlasiť, že je pravdivé a nielen pre mladú generáciu, ale pre všetkých. A je tu chvíľa, keď musíme naplniť práve tú prvú časť citátu, aby sme získali to, na čo sme sa tri roky pripravovali.

Žiaci tretieho ročníka učebných odborov autoopravár – mechanik, kaderník, hostinský a cukrár sa lúčili so svojimi triednymi učiteľmi, učiteľmi, majstrami odbornej výchovy a ostatnými spolužiakmi. Nastúpení žiaci spolu s triednymi učiteľkami privítali pani riaditeľku RNDr. Oľgu Skysľakovú, zástupkyne riaditeľky Ing. Máriu Hirjákovú a Ing. Katarínu Dzurackú a majstrov odbornej výchovy Ing. Annu Petrovčinovú, p. Gabriovú, Bc. Katarínu Vojtkovú a Jána Siveckého. Po slávnostnom príhovore pani riaditeľky a konštatovaní, že úspešne absolvovali tretí ročník a môžu sa zúčastniť záverečných skúšok, bolo vidieť na tvárach žiakov, že im spadol kameň zo srdca. Na slávnosti boli vyzdvihnutí aj najúspešnejší žiaci, ktorí okrem výborných študijných výsledkov úspešne reprezentovali školu a šírili tak jej dobré meno. Osobitne boli ocenení žiaci odboru kaderník – Červenáková Monika, Hudáková Adriana, z odboru autoopravár – mechanik žiak Mikula Vladimír, ktorý nás úspešne reprezentoval na celoslovenskom finále súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2015, kde získal 3. miesto. Osobitné ocenenie získal Daniel Fedorčák za reprezentáciu školy a výborný prospech počas celého štúdia. Žiaci odboru autoopravár – mechanik si z rúk pani riaditeľky prevzali aj certifikát o účasti v školskom kole súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2015, ktoré im udelil Cech predajcov a autoservisov SR. Na ich tvárach bolo vidieť prekvapenie a radosť z ocenenia.

Na záver slávnosti žiačka Denisa Hudáková poďakovala v mene žiakov všetkým pedagogickým pracovníkom školy. Pani riaditeľka sa poďakovala všetkým prítomným za kvalitnú prácu pri výchove mladých ľudí, žiakom za vzornú reprezentáciu školy v rôznych súťažiach a popriala im veľa úspechov pri záverečných skúškach a v ďalšom živote.
ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.