Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY
          maturitnej skúšky 2015 (PČOZ MS)

       „Znalosť slov vedie k poznaniu vecí" (Platón)

V dňoch 24.03.– 26.03.2015 sa v siedmich študijných odboroch konala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, ktorej sa zúčastnilo 78 žiakov našej školy.

Študijný odbor kozmetik sa prezentoval prácami vo vyžrebovaných témach ako napríklad: Rocková nevesta, Maškarný ples, Kvetinová múza, Stužková budúcnosti, Gejša a mnohé iné, kde realizovali svadobné, extravagantné, súťažné, večerné a divadelné líčenie.

Žiaci odboru spoločné stravovanie vykonávali praktickú časť formou praktickej realizácie a predvedením komplexnej úlohy na témy: Vítanie jari, Zlatá svadba, Krstiny, Rybárske hody, Svadobná hostina a Poľovnícke hody.

V odbore strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení sa prezentovali žiaci obhajobami vlastných projektov na tému: Technologický postup výroby súčiastky podľa vlastného návrhu.

Účesy zhotovené na témy: Divoká šelma, Glamour nevesta, Angelika markíza anjelov, Ples v opere, Charleston, Karneval v Riu a mnohé ďalšie zahŕňali realizáciu extravagantného, spoločenského, súťažného, svadobného, historického a fantazijného účesu a líčenia, ktoré prezentovali schopnosti, zručnosti a kreativitu žiakov v odbore vlasová kozmetika.

Operátori drevárskej a nábytkárskej výroby vo svojich maturitných prácach uplatňovali rôzne konštrukcie nábytku so zameraním na úsporu priestoru a variabilitu jeho využitia. Navrhovali a vyrábali úložný, stolový a predsieňový nábytok s rôznymi spôsobmi uzatvárania a vnútorného vybavenia.

V dňoch 24.- 25.03.2015 vykonávali maturitnú skúšku v odbore drevárska a nábytkárska výroba žiaci formou obhajoby vlastných projektov a praktickou realizáciou a predvedením komplexnej úlohy na témy: Príprava výroby úložného, stolového a sedacieho nábytku, Zmena výrobného programu firmy, Návrh výrobku podľa objednávky a jeho realizácia, Oprava sedacieho nábytku, Výroba a montáž podlahy, Vplyv tovaru stolovej dosky na vzhľad výrobku a na náklady výroby, Porovnanie výroby police z rôznych materiálov a Príprava výroby výrobku pre rozšírenie výrobného programu.

V odbore podnikanie v remeslách a službách žiaci formou obhajoby vlastného projektu pripravovali podnikateľské, marketingové plány a rôzne podnikateľské projekty, týkajúce sa podnikania v obchode a v službách.

Žiaci práce prezentovali a obhajovali pred predmetovými maturitnými komisiami (PMK), ktoré riadili predsedovia PMK z iných škôl. Nad priebehom celej PČOZ MS dohliadala predsedníčka školskej maturitnej komisie Mgr. Ľubica Taňkošová.

Túto časť MS hodnotíme veľmi kladne a pripravujeme sa na ústnu časť MS, ktorá sa uskutoční v termíne od 25.05. do 28.05.2015.

Sme presvedčení, že nielen príprava na maturitnú skúšku, ale i vzdelávanie, odborný výcvik a odborná prax v rámci celého štúdia poskytli žiakom dostatok užitočných poznatkov a spôsobilostí, ktoré im pomôžu uplatniť sa v ich budúcom povolaní, či úspešne pokračovať v ďalšom štúdiu.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.