Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

OCENENIE ANDREY HABURAJOVEJ
         za úspešnú reprezentáciu školy

       V pondelok 15. júna sa v Prešovskom samosprávnom kraji konalo slávnostné ukončenie školského roka. Pri tejto príležitosti samosprávny kraj po štvrtýkrát ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK. Oceňovanie sa uskutočnilo v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.

O ocenení študentov rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. V tomto školskom roku bolo plaketou Lux Mentium – Svetlo poznania ocenených 20 študentov.

Predseda Prešovského samosprávneho kraja v snahe morálne podporiť tvorivosť, výnimočnosť a šikovnosť študentov ocenil aj našu žiačku Andreu Haburajovú.

Ocenená žiačka počas celého štúdia vykazovala výborné výsledky v študijnej i odbornej oblasti.
Pravidelne sa zúčastňovala na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných súťažiach v oblasti kozmetiky, kde sa umiestňovala na prvých troch miestach.

Jej úspechy:
V tomto školskom roku dňa 3.10.2014 získala 1. miesto na celoslovenskej súťaži Interbeauty Trophy 2014 v Bratislave na tému „Navždy sa zachová v pamäti stužková“. Na regionálnej súťaži Elba 2014 Prešov sa umiestnila na 1. mieste na tému „Plesová sezóna“ a na 2. mieste na tému „Kráľovná diskoték“.
V minulom školskom roku medzi jej najväčšie úspechy patrili: 1. miesto na medzinárodnej súťaži krajín V4 Four Fest 2013 v Rimavskej Sobote na tému „Deň nevesty“ a 3. miesto na medzinárodnej súťaži Mladý módni tvůrce 2013 v Jihlave na tému „Cesta kolem světa“
Svojím kultivovaným vystupovaním, správaním, aktivitou, originalitou a ochotou pomáhať si získala rešpekt a uznanie spolužiakov a pedagógov.
K významnému oceneniu jej vedenie školy srdečne blahoželá a praje veľa úspechov.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.