Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Stredná odborná škola na výstave
          MLADÝ TVORCA 2015 v NITRE

       V dňoch 28.4.- 30.4.2015 sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre konal už 23. celoslovenskej výstavy „Mladý tvorca 2015“. Záštitu nad prezentačnou výstavou prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Doc. JUDr. Robert Fico, CSc.

Mladý tvorca je prezentáciou výrobkov a zručností žiakov stredných odborných škôl nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Výstavu sprevádzali mnohé podujatia: prezentácia policajných a požiarnych zložiek, ukážky vojenskej techniky a výzbroje, ukážky profesionálneho výcviku psov, prehliadka vozidiel, prezentácia aktuálnej protidrogovej tematiky, zdravý spôsob života mladých ľudí, konferencia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o duálnom vzdelávaní, prezentácia úradu práce pre ZŠ – poradenstvo, prednáška venovaná problematike duševného vlastníctva „Ako si chrániť nápady“, vystúpenia žiakov v záujmovej a umeleckej činnosti a celoslovenské kolo súťaže „TOP Turistická destinácia regiónu“.

Naša škola sa na tejto výstave zúčastnila ako jediná z humenských stredných škôl, a tak prezentovala kreativitu a zručnosť svojich žiakov prostredníctvom ich výrobkov. Pozornosť priťahovalo slávnostné stolovanie na tému „Korzo 1930“. Úspech mali aj ostatné výrobky. Širokej verejnosti boli sprostredkované i možnosti štúdia v jednotlivých učebných a študijných odboroch, ktoré škola ponúka.

ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.