Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ
          „Úspešný človek je taký, ktorý dokáže postaviť pevné základy z tehál, ktoré ostatní po ňom hádžu“. Sidney Greenberg

       Dňa 29. 5. 2015 sa v spoločenskej miestnosti SOŠ uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení študentom, ktorí úspešne absolvovali všetky časti maturitnej skúšky. Z rúk predsedníčky školskej maturitnej komisie Mgr. Ľubice Taňkošovej, riaditeľky školy RNDr. Oľgy Skysľakovej a triednych učiteľov prevzalo maturitné vysvedčenie 75 úspešných absolventov z týchto študijných odborov: kozmetik, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby,

vlasová kozmetika, strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení, spoločné stravovanie, podnikanie v remeslách a službách a drevárska a nábytkárska výroba. Čerstvým držiteľom maturitných vysvedčení srdečne blahoželáme, želáme im veľa šťastia do novej etapy života a veríme, že na roky strávené v školských laviciach budú spomínať len a len v dobrom.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.