Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
         

       Dňa 22. 10. 2015 sa v priestoroch teoretického vyučovania Strednej odbornej školy v Humennom uskutočnil Deň otvorených dverí, ktorý sa, podobne ako minulý rok, niesol pod heslom „ŠKOLA SO SRDCOM“. Veríme, že vychovávať a vzdelávať žiakov v priateľskej atmosfére je to najlepšie.

Na tejto akcii sa zúčastnili poslanci Prešovského samosprávneho kraja Ing. Michal Druga, MUDr. Tibor Focko a Jozef Fedorko, vedúci odboru školstva PSK Ing. Karol Lacko, PhD., vedúca Odboru školstva v Humennom Mgr. Ľubica Burešová, riaditeľka KaSS v Humennom Mgr. Marta Helemiková, členovia Rady školy a Rady rodičov ako aj riaditelia a výchovní poradcovia ZŠ z Humenného a okolia. Sme veľmi radi, že pozvanie prijalo veľké množstvo základných škôl, ktoré prišli, videli a kladne hodnotili triedy a areál školy a zaujímali sa o množstvo úspechov, ktoré naši žiaci dosiahli na domácich a medzinárodných súťažiach. Cieľom tejto každoročne organizovanej akcie je pomôcť žiakom rozhodnúť sa o svojom budúcom štúdiu či povolaní.

Organizovaním Dňa otvorených dverí neustále poukazujeme na skutočnosť, že naša škola už celé desiatky rokov pripravuje budúcich stolárov, kaderníkov, autoopravárov, cukrárov, hostinských, operátorov drevárskej a nábytkárskej výroby, strojárov, sociálno-výchovných pracovníkov, kozmetičky a vizážistky. Našu flexibilitu v bohatom zameraní odborov dokazujeme ich neustálym rozširovaním v súvislosti s potrebami trhu práce.

Zaujímavý výber z našich študijných a učebných odborov bol prezentovaný v jednotlivých pavilónoch, v ktorých žiaci pripravili bohatý súbor aktivít spojených s prezentáciou svojich schopností a zručností. Žiačky z odboru kaderníčka pripravili návrat do histórie v podobe prezentácie historických kaderníckych nástrojov, no nechýbali aj ukážky najmodernejších účesov sprevádzané radami profesionálnych kaderníkov. Kozmetičky a vizážistky predvádzali nechtový dizajn a filmové líčenie, operátori drevárskej a nábytkárskej výroby sa pochválili množstvom vlastnoručne vyrobených výrobkov. Cukrári sa prezentovali najhorúcejšími trendmi sladkostí s možnosťou ochutnávok. Odbor hostinský sa pochválil slávnostnými tabuľami, miešanými nápojmi, skladaním servítok, enkaustikou či carvingom.
Sociálno-výchovní pracovníci pripravili prezentáciu odboru s dôrazom na uplatnenie v praxi. Veľmi zaujímavá, najmä pre chlapcov, bola výstava najnovších modelov áut v rámci odborov autoopravár-mechanik, ale i praktické prezúvanie pneumatík či diagnostika motora.

Neprehliadnuteľné boli aj iné aktivity, ako slávnostný program, výstavka jesenných plodov, kreatívne techniky či burza kníh.
Prezentáciou jednotlivých odborov sme poukázali na to, že táto škola nekladie dôraz iba na rozumový a emocionálny rozvoj žiakov, ale aj na rozvoj ich praktických zručností. Veríme, že práve takýmto spôsobom pripravujeme našich žiakov pre ich budúci život a prax.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.