Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2015
         

       Cech predajcov a autoservisov ako organizátor súťaže pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravili aj v roku 2015 už v poradí 16. ročník súťaže „AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2015“. Hlavným poslaním súťaže je propagácia autoopravárenského remesla a zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti kvalitného vzdelávania a v neposlednom rade propagácia uplatnenia absolventov. Súťaž sa konala v troch kategóriách, a to autoopravár junior - mechanik a elektrikár, karosár a lakovník. Je určená pre mladých autoopravárov, kde súťažiaci prezentovali svoje kvality v teoretickej, poznávacej ako i praktickej časti, a tak sa postupne prebojovávali od školského kola cez oblastné až do celoštátneho finálového kola.

Dňa 13.02.2015sa uskutočnilo školské kolo, ktoré prebiehalo modernou formou on – line testov v teoretickej a poznávacej časti. Najlepší žiaci zo školského kola postúpili do oblastného kola, ktoré sa konalo v Košiciach dňa 12.03.2015. Našu školu reprezentoval Vladimír Mikula, Marek Čakurda a Jozef Rudy.

Vladimír Mikula obsadil 1.miesto a Marek Čakurda 3.miesto. Do celoslovenského kola postúpil Vladimír Mikula.

Celoslovenské finále sa konalo v dňoch 14.04. - 15.04.2015 v priestoroch Školiaceho strediska ŠKODA v Nitre. V kategórii autoopravár-mechanik súťažilo 12 najlepších žiakov z celého Slovenska, ktorí postúpili podľa počtu získaných bodov z oblastných kôl a ôsmich školiacich stredísk. Vladimír Mikula si svojou aktívnou prípravou, vedomosťami a zručnosťami vybojoval obdivuhodné 3. miesto. Očakávané vyhlasovanie výsledkov súťaže a víťazov sa uskutočnilo 15.4.2015 počas Autosalónu v bratislavskej Inchebe.

Súťaž je vynikajúcou príležitosťou overiť si svoje vedomosti a zručnosti, a tak prezentovať svoj odbor. Žiaci odboru autoopravár-mechanik zo SOŠ na Mierovej ulici v Humennom sa na súťaž úspešne pripravovali pod odborným vedením učiteľa odborných predmetov Ing. Jaroslava Beňatinského, majiteľov autoservisov Vladimíra Sklenčára, Ľuboša Hirjáka a Daniela Fedorčáka st. Absolvovaním finále a umiestnením na 3. mieste získal žiak Vladimír Mikula diplom a poukaz v hodnote 750 € na nákup diagnostického zariadenia BOSCH podľa vlastného výberu, ako i cenné skúsenosti a praktické zručnosti.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.