Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
          školského roka 2015/2016

       Leto, to pravé leto plné horúcich dní, oddychu pri vode, cestovaní a sladkého času bez povinností sa končí a prechádza vlastne už do spomienok. Príjemný ranný chlad nenápadne, ale jednoznačne oznamuje, že prichádza jeseň. Jej príchod a začiatok septembra je každoročne spojený s rovnakým rituálom – školy otvárajú po dvoch mesiacoch prázdnin svoje brány a vítajú žiakov. Dnešným dňom zabehaný pomalší rytmus prázdnin a dovoleniek vystrieda pracovné tempo, a to sa týka rovnako žiakov ako aj ich učiteľov. Sme presvedčení, že všetci si dobre oddýchli a načerpali dostatok síl a energie do nového školského roka. 2. septembra sa aj žiaci a pedagógovia našej školy už tradične zišli na jej nádvorí. Po slávnostných tónoch hymny SR sa prostredníctvom rozhlasu všetkým prihovoril minister školstva , vedy, výskumu a športu Juraj Draxler. Nasledoval slávnostný prejav riaditeľky školy RNDr. Oľgy Skysľakovej, ktorá srdečne privítala všetkých žiakov, hlavne prvákov, oboznámila prítomných s históriou školy, predstavila vedenie školy, nových pedagogických pracovníkov a všetkým popriala veľa tvorivých síl a úspechov na celoslovenských i medzinárodných súťažiach, radosť zo spoločenských a športových podujatí a pestrý, veselý, zaujímavý nový školský rok.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.