Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

ROZLÚČKA S MATURANTMI
         

      
Rozlúčka...
Rozlúčka trochu bolí,
rozlúčka niečo stojí,
niekam nás posiela,
a nový prameň v nás vyviera,
niečo nám naznačuje....
Rozlúčka slovom neopísaná,
rozlúčka mysľami už zaznamenaná.
rozlúčka tvárí,
rozlúčka pohľadov,
rozlúčka zážitkov,
rozlúčka úsmevov ...
Cesta nová sa javí jasne,
každému inou farbou svieti,
ale nech ešte na chvíľku niekto svetlo zhasne,
nech sme ešte stále ako deti...
A potom už len jedno slovo,
a nech si každý kráča vzpriamene a sólo...


Jednou z nezabudnuteľných chvíľ študentského života je aj rozlúčka maturantov so školou pred odchodom na akademický týždeň. Príhovory, odovzdávanie kvetín, lesk sĺz v očiach a spomienky učiteľov či žiakov. V takom duchu sa niesla aj táto milá udalosť na našej SOŠ, ktorá sa uskutočnila 15. mája 2015 v spoločenskej miestnosti pre žiakov študijných odborov IV.C, II.K, II.L, II.M a II.N. Na úvod sa žiakom prihovorila riaditeľka školy RNDr. Oľga Skysľaková, ktorá zhodnotila ich študijné výsledky, mimoškolskú činnosť a reprezentáciu školy. Vecnými darmi ocenila vyznamenaných žiakov ako aj dve žiačky za vzornú reprezentáciu školy - Andreu Haburajovú za mimoriadne úspechy na celoslovenských a medzinárodných kozmetických súťažiach počas 4 rokov štúdia a Katarínu Repkovú za úspešnú reprezentáciu školy na celoslovenských súťažiach kaderníkov. Všetkým nádejným maturantom zaželala veľa úspechov pri maturitných skúškach a zúročenie všetkých získaných vedomostí. Zároveň vyjadrila prianie a presvedčenie o tom, že všetci prítomní mladí ľudia sa v živote nakoniec uplatnia a nájdu si prácu, ktorá ich bude baviť. Musia síce prejsť dlhú cestu za svojím šťastím, ale určite dosiahnu svoj cieľ.
Na záver tejto milej slávnosti žiačka Inés Bogdanová v mene všetkých maturantov poďakovala vedeniu školy, všetkým učiteľom a majstrom OV za ich náročnú a obetavú prácu, námahu, trpezlivosť a lásku pri výchove a vzdelávaní mladej generácie.

ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.