Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 2014
         

„Neučíme sa pre školu, ale pre život“       

V dňoch 16. – 20.06.2014 prebiehajú v Strednej odbornej škole záverečné skúšky. Počas niekoľkých dní má možnosť 52 žiakov školy v piatich učebných odboroch preukázať svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti, ktoré nadobudli počas štúdia. Skúšky sa skladajú z troch častí: písomnej, praktickej a ústnej. Konajú sa pred skúšobnou komisiou, ktorá sa skladá zo stálych členov – predseda, podpredseda a triedny učiteľ. Ďalšími členmi skúšobnej komisie sú majster odbornej výchovy a učiteľ odborných predmetov. Škola zaistila priestory a potrebné materiálno-technické prostriedky pre žiakov všetkých učebných odborov.

V učebnom odbore kaderník sa počas praktickej časti predviedlo 18 žiakov účesmi zhotovovanými v štyroch vyžrebovaných témach: Melírovanie vlasov, Farbenie vlasov, Trvalá ondulácia a Módny strih. Povinnými témami boli: Pánsky strih, Dámsky strih a Náročná účesová tvorba. Pri týchto účesoch sa hodnotil nielen správny technologický postup, ale aj využitie módnych trendov, tvorivosť, samostatnosť a estetická úprava modelov. Kreativita žiakov je nevyčerpateľná a spolu so sofistikovaným prístupom k móde vždy vytvára unikátne modely, ktoré premenia celkový outfit na nezabudnuteľný.

Otázkami stravovania pred alebo po športovom výkone, zásadami stravovania zdravého životného štýlu i výberom správnych potravín a ich začleňovaním do svojho jedálnička sa zaoberalo 9 žiakov v odbore hostinský. Recepty zdravého stravovania sú vždy v móde. V rámci témy Vyhlásenie športovca roka žiaci predviedli svoje skúsenosti v oblasti zdravej výživy. Zdôraznili, že neexistuje žiadna špeciálna diéta zaručujúca špecifické zvýšenie výkonnosti. Stravovacie nároky a celkové energetické krytie je u každého jedinca individuálne a špecifické. Postava snov sa dá docieliť dôsledným športovým programom, ale nevyhnutná je práve ideálna strava.

V učebnom odbore autoopravár – mechanik vykonávalo záverečnú skúšku 13 žiakov, ktorí podľa vyžrebovaných tém diagnostikovali a odstraňovali rôzne poruchy, kontrolovali a opravovali jednotlivé súčiastky, prakticky predviedli prezúvanie pneumatík i servisné prehliadky áut. Preverené praktické zručnosti zvyšujú ich šance na lepšie uplatnenie sa na trhu práce.

Žiaci z učebného odboru cukrár pripravovali cukrárske výrobky na tému: Marcipanové dobroty. 7 žiakov z tohto odboru zhotovilo na profesionálnej úrovni rôzne torty s kreatívnym názvami ako Sladká elegancia, Rozprávkové blue, Biely sen, Voňavá kytička, Podmorské divadlo, Čaro života, Plesová sezóna a Dar z lásky. Okrem týchto nádherných a chutných tort žiaci pripravili rôzne druhy zákuskov, závinov a marcipánových ozdôb. Všetky zhotovené sladkosti boli pastvou nielen pre oči, ale potešili hlavne mlsné jazýčky.

Piati žiaci z učebného odboru stolár v praktickej časti záverečnej skúšky zúročili svoje vedomosti a zručnosti a vyrobili, podnos, vyrezávanú podnožku, sedačku a stojan v tvare mriežky. Hodnotenie bolo zamerané dodržiavanie technologických postupov, presnosť konštrukčných spojov a estetický vzhľad a funkčnosť výrobkov. Za všetko hovoria výsledky ich prác, ktoré dopadli nad očakávania a všetkých milo prekvapili.

Sme presvedčení, že nielen príprava na záverečné skúšky, ale i vzdelávanie a odborný výcvik v rámci celého štúdia, poskytli žiakom dostatok užitočných poznatkov a spôsobilostí, ktoré im pomôžu uplatniť sa v ich budúcom povolaní, či úspešne pokračovať v ďalšom štúdiu.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.