Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

PRAKTICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY
          maturitnej skúšky 2014 (PČOZ MS)

„Byť pripravený je najdôležitejší predpoklad úspechu.“ (Henry Ford)

       V dňoch 31.03.– 02.04.2014 sa v šiestich študijných odboroch konala praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky, ktorej sa zúčastnilo 104 žiakov našej školy.
Študijný odbor kozmetik sa prezentoval prácami v piatich vyžrebovaných témach: Svadobné líčenie, Extravagantné líčenie, Súťažné líčenie, Večerné líčenie a Filmové – Divadelné líčenie.

Žiaci odboru spoločné stravovanie sa prezentovali slávnostnou recepciou na tému Taliansko očami labužníkov. Šesť žiakov obhájilo vlastný projekt na témy: Východoslovenské kúpele v minulosti a súčasnosti, Kulinárske umenie Slovenska, História a súčasnosť svadobnej hostiny, Káva – zelené zlato, Možnosti cestovného ruchu na Dolnom a Hornom Zemplíne a Vinohradníctvo na Slovensku.

V odbore strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení sa prezentovali žiaci obhajobami vlastných projektov na tému: Technologický postup výroby súčiastky podľa vlastného návrhu.

Účesy zhotovené na témy: Extravagantné, Spoločenské, Súťažné, Svadobné a Fantazijné účesy, Premena a Krok späť do minulosti prezentovali schopnosti, zručnosti a kreativitu žiakov v odbore vlasová kozmetika.

Operátori drevárskej a nábytkárskej výroby vo svojich maturitných prácach uplatňovali rôzne konštrukcie nábytku so zameraním na úsporu priestoru a variabilitu jeho využitia. Navrhovali a vyrábali úložný, stolový, lôžkový a predsieňový nábytok s rôznymi spôsobmi uzatvárania a vnútorného vybavenia. Drevené materiály využívali na výrobu dverí a pri výrobkoch určených do exteriéru.

V odbore podnikanie v remeslách a službách žiaci formou obhajoby vlastného projektu pripravovali podnikateľské, marketingové plány a rôzne podnikateľské projekty týkajúce sa podnikania v obchode a v službách.

Žiaci práce prezentovali a obhajovali pred predmetovými maturitnými komisiami (PMK), ktoré riadili predsedovia PMK z iných škôl. Nad priebehom celej PČOZ MS dohliadala predsedníčka školskej maturitnej komisie (ŠMK) Mgr. Anna Baľaková. Túto časť MS hodnotíme veľmi kladne a pripravujeme sa na ústnu časť MS, ktorá sa uskutoční v termíne od 26.05. do 30.05.2014.

Sme presvedčení, že nielen príprava na maturitnú skúšku, ale i vzdelávanie, odborný výcvik a odborná prax v rámci celého štúdia poskytli žiakom dostatok užitočných poznatkov a spôsobilostí, ktoré im pomôžu uplatniť sa v ich budúcom povolaní, či úspešne pokračovať v ďalšom štúdiu.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.