Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Úspech SOŠ Humenné, Mierová 1973/79 na celoslovenskej súťaži
          Autoopravár Junior Castrol 2014

       Cech predajcov a autoservisov ako organizátor súťaže pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravili aj v roku 2014 už v poradí 15. ročník súťaž „AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2014“. Hlavným poslaním súťaže je propagácia autoopravárenského remesla a zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti kvalitného vzdelávania a v neposlednom rade propagácia uplatnenia absolventov. Súťaž sa konala v troch kategóriách, a to autoopravár junior - mechanik a elektrikár, karosár a lakovník. Je určená pre mladých autoopravárov, kde súťažiaci prezentovali svoje kvality v teoretickej, poznávacej ako i praktickej časti, a tak sa postupne prebojovávali od školského kola cez oblastné až do celoštátneho finálového kola.

Dňa 07.02.2014 sa uskutočnilo školské kolo, ktoré prebiehalo modernou formou on – line testov v teoretickej a poznávacej časti. Najlepší žiaci zo školského kola – Daniel Fedorčák, Lukáš Brek a Patrik Polačko postúpili do oblastného kola, ktoré sa konalo v Košiciach dňa 27.03.2014, kde Daniel Fedorčák z 1. miesta a Lukáš Brek z 2. miesta postúpili do celoslovenského finále.

Celoslovenské finále sa konalo v dňoch 09.04. - 10.04.2014 v priestoroch Školiaceho strediska ŠKODA v Nitre. V kategórii autoopravár-mechanik súťažilo 13 najlepších žiakov z celého Slovenska, ktorí postúpili podľa počtu získaných bodov z oblastných kôl a ôsmich školiacich stredísk. Daniel Fedorčák si svojou aktívnou prípravou, vedomosťami a zručnosťami vybojoval obdivuhodné 1. miesto.

Očakávané vyhlasovanie výsledkov súťaže a víťazov sa uskutočnilo 10.4.2014 počas Autosalónu v bratislavskej Inchebe, kde žiak získal pre školu putovný pohar ministra školstva vedy, výskumu a športu SR.

Súťaž je vynikajúcou príležitosťou overiť si svoje vedomosti a zručnosti, a tak prezentovať svoj odbor. Žiaci odboru autoopravár-mechanik zo SOŠ na Mierovej ulici v Humennom sa na súťaž úspešne pripravovali pod odborným vedením učiteľa odborných predmetov Ing. Jaroslava Beňatinského, majiteľov autoservisov Vladimíra Sklenčára, Ľuboša Hirjáka a Daniela Fedorčáka st. Absolvovaním finále a umiestnením na 1. mieste získal žiak Daniel Fedorčák kompaktný merací modul pre komfortnú diagnostiku elektrických a elektronických komponentov vozidiel BOSCH FSA 500 pre vybavenie učebnéhho odboru autoopravár-mechanik, ako i cenné skúsenosti, praktické zručnosti, ale aj hodnotné ceny pre seba , ktoré pre neho pripravili organizátori a partneri súťaže.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.