Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

DVE OCENENIA
          pre úspešnú kozmetičku

       Žiaci Strednej odbornej školy v Humennom sa zúčastnili 4. ročníka medziškolskej súťaže študentov stredných odborných škôl v dekoratívnom líčení „ELBA 2014“ v Prešove. Dňa 25. februára 2014 sa súťaže zúčastnila žiačka tretieho ročníka, z odboru kozmetik Andrea Haburajová. V súťažnej disciplíne na tému „Plesová sezóna“ fantazijné líčenie, získala fantastické prvé miesto. K úspechu jej pomohla aj krása našich modeliek, ktorými boli žiačky našej školy Klaudia Závadská a Michaela Jevičová. V súťažnej kategórii večerné líčenie na tému „ Kráľovná diskoték“ obsadila pekné druhé miesto. Talentovanú žiačku na súťaž pripravila majsterka odbornej výchovy Bc. Miroslava Kováčová.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.