Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

ŠKOLSKÁ PREHLIADKA PRÁC SOČ
          Spojme múdrosť so skúsenosťami pre úspešnú budúcnosť.

       Školská prehliadka prác SOČ sa niesla v duchu tejto myšlienky, na ktorej žiaci Strednej odbornej školy, Mierová 1973/79 v Humennom prezentovali nielen zvládnutie teoretických poznatkov a praktických zručností, ale aj svoje nadanie a kreativitu. Prehliadka sa konala 24. februára 2014 a zúčastnilo sa jej 14 žiakov so 14 prácami v súťažnom odbore č. 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia. Súťažili žiaci štvrtého ročníka študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.

Prvé miesto získal žiak Jaroslav Sukeľ s prácou Dverné krídlo. Predmetom práce bol návrh a realizácia vonkajšie krídla z jaseňového dreva. Dvere sú rámovej konštrukcie a výplň rámu je členená vo zvislom smere na tri častí– drevené kazety po okrajoch a sklenená výplň v stredovej časti.

Druhé miesto sa rozhodla odborná komisia udeliť dvom žiakom za prácu Záhradný stôl, ktorú navrhol a zhotovil Patrik Kapuscinský a za prácu Záhradná lavica, ktorú navrhol a zhotovil Damián Duda.

Na treťom mieste sa umiestnila práca Skrinka pod televízor, ktorú vypracoval Marek Majerník.

Ostatné práce – komody s rôznym spôsobom uzatvárania a vnútorným vybavením, stolíky pod počítač s úložnými priestormi, vešiakové predsieňové steny, rozkladacie stoly s možnosťou uloženia časopisov a postele, ktoré sa dajú rozložiť na pracovný stôl s miestami na sedenie tiež zaujali. Sú dôkazom toho, že pracovníci školy pri vzdelávaní žiakov odvádzajú výbornú prácu.

Odborná hodnotiaca komisia pod vedením RNDr. Justíny Horníkovej konštatovala, že práce boli nápadité, rôznorodé a zaujali prítomných. V závere všetkým zúčastneným poďakovala za to, že šíria dobré meno školy, drevárskych odborov, že pripravili krásne výrobky, prezentácie, a obhajoby svojich prác na úrovni svojich možností a schopností, čím položili základy pre úspešné ukončenie štúdia, ktoré ich v tomto roku čaká.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.