Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

MIKULÁŠSKO-VIANOČNÁ SHOW
         

       5. decembra SOŠ Humenné ožila nádhernou vianočnou atmosférou. Stalo sa už tradíciou, že v tento sviatočný čas sa v škole konajú súťaže zručností žiakov v tradičných remeslách. Program Mikulášsko-Vianočnej show sa niesol v duchu priateľských stretnutí a súťaživosti. Pozvanie prijali žiaci Súkromnej SOŠ z Bardejova, SOŠ obchodu a služieb z Rimavskej Soboty a žiaci ZŠ Slovenská Kajňa, ZŠ Koškovce, ZŠ Kudlovská Humenné.

Päť súťažných disciplín: Zvodné vlny – dámsky spoločenský účes; Maškarný ples – fantazijné líčenie; Príprava slávnostného stola - Čas vianočný, čas sviatočný; Príprava miešaného nápoja – alko/nealko long drink; Perníkový adventný veniec preverilo šikovnosť a tvorivosť žiakov v odboroch kaderník, vlasová kozmetika, kozmetik, kozmetička a vizážistka, hostinský, cukrár a spoločné stravovanie. Žiaci základných škôl sa oboznámili s možnosťou štúdia na SOŠ, pozreli si prezentáciu a diagnostický prístroj v odboroch autoopravár - mechanik, technika prevádzky dopravy a zároveň si mohli vyskúšať svoju zručnosť v tradičných remeslách cukrár – hostinský – stolár – kaderník.

Symboliku Vianoc prezentovali žiaci drevárskych odborov pomocou grafického programu Cadkey a výstavou „Symboly Vianoc – podoby vianočného stromčeka a betlehemov“. Zručnosť barmanského umenia predviedli divákom Ján Majoroš, licenčný lektor Slovenskej barmanskej asociácie a žiaci Ivo Mráz a Dávid Hyk z HA Košice, víťazi barmanskej súťaže juniorov EUROCUP 2014 v Prešove.

Odborné poroty pod vedením svojich predsedov - Martina Pešeka (majiteľa siete klasických, tradičných pánskych salónov z Českej republiky), Renáty Ondrášikovej (majiteľky „Kozmetiky Renáta“), Jána Majoroša (licenčného lektora Slovenskej barmanskej asociácie), ), Mgr. Lucie Darákovej ( za zriaďovateľa, odbor školstva PSK) pozorne sledovali dodržanie súťažných podmienok a vyhodnotili jednotlivé súťaže.
Na 1. mieste v jednotlivých súťažných disciplínach sa umiestnili: dámsky spoločenský účes – Katarína Repková (vlasová kozmetika II.L – Humenné), fantazijné líčenie – Andrea Haburajová (kozmetik IV.C – Humenné), príprava miešaného nápoja – Erik Kniš (podnikanie v remeslách a službách – žiak 2.ročníka Súkromnej SOŠ Bardejov), príprava slávnostného stola – Denisa Hudáková, Jozef Jacko (hostinský III.C – Humenné), perníkový adventný veniec – Dominika Kohútová (spoločné stravovanie I.K – Humenné).

9. ročník Mikulášsko-Vianočnej show bol nevyčerpateľným zdrojom inšpirácií a prehliadkou zručnosti, šikovnosti, talentu, tvorivosti žiakov pod vedením majstrov odbornej výchovy a učiteľov.
Prežili sme spolu kúzelné chvíle plné radosti a splnených prianí. Prajeme všetkým zúčastneným hravú vianočnú náladu a krásne Vianoce 2014. RNDr. Justína Horníková

Ako to dopadlo?

Zvodné vlny – dámsky spoločenský účes:
1. miesto: Katarína Repková SOŠ Humenné
2. miesto: Patrícia Kotusová SOŠ Humenné
3. miesto: Nikola Marcinová Súkromná SOŠ Bardejov

Maškarný ples – fantazijné líčenie:
1. miesto: Andrea Haburajová SOŠ Humenné
2. miesto: Simona Koncová Súkromná SOŠ Bardejov
3. miesto: Hedviga Radičová SOŠ obchodu a služieb Rimavská Sobota

Príprava miešaného nápoja – alko/nealko long drink:
1. miesto: Erik Kniš Súkromná SOŠ Bardejov
2. miesto: Nikola Bilá Súkromná SOŠ Bardejov
3. miesto: Michal Karchňák SOŠ Humenné

Príprava slávnostného stola - Čas vianočný, čas sviatočný:
1. miesto: Denisa Hudáková, Jozef Jacko SOŠ Humenné
2. miesto: Simona Čopanová, Michal Džatko SOŠ Humenné
3. miesto: Veronika Danková, Samuel Hančarik SOŠ Humenné

Perníkový adventný veniec:
1. miesto: Dominika Kohutová SOŠ Humenné
2. miesto: Zuzana Kunášová SOŠ Humenné
3. miesto: Zuzana Rujáková SOŠ Humenné
ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.