Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

Vernisáž výstavy fotografií VTEDY A DNES
         

       Žiaci III.C triedy učebného odboru hostinský zorganizovali 16.11.2014 v rámci vyučovania predmetu spoločenská komunikácia vernisáž fotografií pod názvom Vtedy a dnes. Hlavnou myšlienkou vernisáže bolo ukázať premeny areálu školy teoretického vyučovania počas 5 rokov. Na 20 fotografiách je zachytených 5 rokov premien – úpravy nádvoria školy dlažbou, rekonštrukcie inžinierskych sietí, úpravy pamätníka v areáli školy, výrub stromov, ktoré ohrozovali bezpečnosť žiakov, začiatky výsadby rastlín až po fotografie súčasného stavu s rastlinami a stromami, ktoré boli vysadené na miestach stromov v parku pri pamätníku. Na týchto premenách sa okrem pedagogických pracovníkov podieľali aj žiaci odborov stolár, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, cukrár a autoopravár.

V úvode žiaci Jozef Jacko a Marko Smiljanič prítomných oboznámili s tým, čo je vernisáž a s jej členením. Miroslava Džundová privítala pani riaditeľku, pani zástupkyňu pre teoretické vyučovanie, pedagogických pracovníkov a žiakov a potom si spoločne prezreli výstavu fotografií. Na záver vernisáže pozvala prítomných na malé občerstvenie, ktoré pripravili žiaci – Denisa Hudáková, Štefan Macko, Miroslava Džundová a Jana Židziková.

Akcia splnila svoj cieľ a žiaci boli pochválení zo strany vedenia školy aj triednej učiteľky.
ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.