Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE
          maturitných stužiek

       Dňa 14. 11. 2014 sa v obradnej miestnosti Humenského kaštieľa uskutočnilo „slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek“ žiakom IV.C triedy v študijných odboroch kozmetik a operátor drevárskej a nábytkárskej výroby.

Po slávnostnom nástupe a študentskej hymne Gaudeamus igitur zaznela báseň „O mladosti“ a slávnostný príhovor zástupcu primátorky mesta Ing. arch. Andreja Semanca. Po ňom nasledovala slávnostná dekorácia pani riaditeľky školy RNDr. Oľgy Skysľakovej a triednej učiteľky Mgr. Nadeždy Ildžovej.

Členka ZPOZ vyzvala triednu učiteľku o pripnutie maturitných stužiek žiakom, ktorí sa následne podpisovali do pamätnej knihy mesta. Podpísali sa aj všetci členovia pedagogického zboru SOŠ. Pani riaditeľka sa prihovorila žiakom, poďakovala im za vzornú reprezentáciu školy v rôznych súťažiach a popriala veľa úspechov pri maturitných skúškach. Za maturantov sa prihovorila Martina Čerevková, ktorá poďakovala všetkým učiteľom a majstrom OV za odovzdané vedomosti, skúsenosti či praktické zručnosti. Nasledovalo slávnostné odovzdávanie kvetinových darov všetkým prítomným. Po slávnostnom akte nasledovalo fotografovanie.

Na tejto krásnej akcii sa zúčastnili aj rodičia a priatelia študentov, zástupkyňa riaditeľky školy Ing. Mária Hirjáková , hlavná majsterka Mgr. Monika Harvanová a majsterky pre odbor kozmetik Bc. Miroslava Kováčová a Bc. Simona Sakáčová.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.