Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
         

       Dňa 9. 10. 2014 sa v priestoroch teoretického vyučovania Strednej odbornej školy v Humennom konal Deň otvorených dverí, ktorý sa niesol pod heslom “ŠKOLA SO SRDCOM“, lebo všetci sme presvedčení, že práve srdce na pravom mieste učiteľa je tým najlepším receptom na úspech.

Keďže v tomto roku SOŠ oslávila 136 rokov svojej existencie, poukázali sme na skutočnosť, že práve vďaka remeslám, ktoré majú zlaté dno, môže táto škola už celé desiatky rokov pripravovať stolárov, kaderníčky, autoopravárov, cukrárov, hostinských, operátorov drevárskej a nábytkárskej výroby, strojárov, sociálno-výchovných pracovníkov, kozmetičky a vizážistky a v tomto školskom roku aj žiakov z odboru technika a prevádzka dopravy na ich budúce povolanie.

Tohoto podujatia sa zúčastnilo 340 žiakov z 15-tich základných škôl z Humenného a okolitých obcí, ktorí prišli, videli a kladne hodnotili výzdobu tried a areálu školy , zaujímali sa o množstvo úspechov, ktoré naši žiaci dosiahli na domácich a medzinárodných súťažiach. Akcie sa zúčastnili aj riaditeľka Úradu práce v Humennom Ing. Gabriela Karšková, riaditeľka Odboru školstva v Humennom Mgr. Ľubica Burešová, riaditeľka KaKS v Humennom Mgr. Marta Helemiková, ako aj riaditelia a výchovní poradcovia ZŠ. V jednotlivých pavilónoch prebiehali rôzne aktivity, v ktorých žiaci ukázali svoju šikovnosť a kreativitu. Kaderníčky prezentovali sprejovanie vlasov farebnými sprejmi, kulmovanie, žehlenie a zapletanie vlasov, kozmetičky predvádzali lakovanie nechtov so zdobením a trblietavé tetovanie. Z týchto odborov žiačka Katarína Repková vytvorila večerný účes na tému Kráľovná plesu, s ktorým získala 1. miesto na medzinárodnej súťaži krajín V4 FOUR FEST 2014 v Rimavskej Sobote, a žiačka Andrea Haburajová predtavila svoj makeup na tému Navždy sa zachová v pamäti stužková, s ktorým sa umiestnila na 1. mieste v súťaži INTERBEAUTY TROPHY 2014 v Bratislave. Cukrári sa prezentovali témou Srdiečkové pohladenie a žiaci z odboru hostinský zaujali Svetom zeleného čaju spojeným s prezentáciou a degustáciou zeleného čaju čistého aj aromatizovaného a tiež slávnostnými tabuľami. Odbory operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a stolár si pripravili expozície s rôznym zameraním. Pri vstupe privítali návštevníkov práce žiakov dizajnérskeho krúžku – klincované obrázky, využitie odpadového papiera z letákov, prospektov, obalov z mlieka, uzáverov plechoviek a pod. Dominantu expozície v triede tvorilo zariadenie izby s krbom, ktorú žiaci vyzdobili výrobkami, a to kusovníkmi, nárezovými plánmi pre CNC stroje a navrhli zariadenie kuchyne a študentskej izby. Súčasťou bola aj symfónia techník práce s drevom, a to od vypaľovania, gravírovania, montáže lampášov, vyrezávania na lupienkovej pílke, vŕtania až po sústruženie, ako aj rezbárske sympózium, kde sa žiaci 1. ročníka odboru ODNV pod vedením rezbára Dušana Antolíka zo Sniny zaúčali rezbárstvu. V kreatívnej dielni bola prezentovaná krúžková činnosť – drôtikovanie, dekupáž, maľovanie na sadru, výroba kvetov z lístia, vypaľovanie do dreva a skladanie origami. V iných triedach sa žiaci formou kvízu a prezentácií oboznámili s odborom sociálno-výchovný pracovník a odborom technika a prevádzka dopravy. Veľmi zaujímavá, najmä pre chlapcov, bola jazda zručnosti na kolobežke, modely značky Renault a diagnostika motora v rámci odboru autoopravár-mechanik a nového maturitného odboru technika a prevádzka dopravy. Aj v odbore autoopravár-mechanik sme dosiahli výrazný úspech. Žiak Daniel Fedorčák získal 1. miesto v celoslovenskom finále súťaže AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2014. V telocvični návštevníkov zaujal zdravý pohyb v rytme zumby, aerobiku, gymnastiky a pod. Žiaci prejavili aj lásku k zvieratám a zapojili do programu svojich štvornohých miláčikov. Prezentácia školy prebehla veľmi úspešne a jasne poukázala na fakt, že táto škola pripravuje svojich žiakov pre život a prax.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.