Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

NÁVŠTEVA MINISTRA ŠKOLSTVA SR
          v Strednej odbornej škole v Humennom

       6. novembra 2014 navštívil našu školu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini. V sprievode riaditeľky školy Oľgy Skysľakovej a zástupcov mesta Humenné si so záujmom prezrel dielne a učebne odborného výcviku. Po prehliadke diskutoval s riaditeľmi, učiteľmi a majstrami odbornej výchovy stredných odborných škôl (bývalých SOU) o návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Zaujímal sa o názory a pripomienky pedagógov na pripravovaný systém duálneho vzdelávania. Na záver sa všetkým prítomným poďakoval a poprial všetko dobré.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.