Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

ROZLÚČKA S MATURANTMI
         

"Keď končí sa vaša spoločná cesta,
smiech zomrel v tichu opustenej triedy,
zostali po vás iba prázdne miesta,
na zemi kúsok roztrúsenej kriedy.
V pamäti zbieraš vzácne chvíle
a v ušiach znie ti ozvena krokov:
poslednou stránkou triednej knihy
zatváraš spomienky niekoľkých rokov..."

       A opäť je tu máj. Máj – lásky, krásy a mladosti čas. Mesiac rozlúčky s ďalšími našimi maturantmi pred akademickým týždňom. V piatok 16. mája 2014 sa skončil školský rok pre žiakov z piatich maturitných tried. Pri tejto príležitosti sme sa v spoločenskej miestnosti našej školy rozlúčili so IV.D. II.K, II.L, II.M a II.N. Po úvodnej rozlúčkovej básni v podaní žiačky IV.D Andrey Karchovej sa maturantom prihovorila pani riaditeľka RNDr. Oľga Skysľaková, ktorá zrekapitulovala obdobie, ktoré tu naši maturanti strávili a ktoré sú krásnou premenou mladých ľudí z „detí“ na dospelých. Zhodnotila študijné výsledky a poďakovala tým, ktorí reprezentovali školu na rôznych okresných, celoslovenských i medzinárodných súťažiach. Všetkým popriala veľa úspechov pred maturitnou komisiou a šťastnú ruku pri žrebovaní tém, a aby 3. júna 2014 nadšene stískali v rukách maturitné vysvedčenia. Vyznamenaných žiakov, a tých, ktorí školu reprezentovali, Rada rodičov odmenila vecnými darmi.

Za všetkých maturantov sa vedeniu školy, učiteľom a majstrom odbornej výchovy poďakovala žiačka II.L Štefánia Šichulová.
ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.