Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

DIEVČENSKÝ FUTBALOVÝ TURNAJ
         

       Dňa 7.2.2014 sa v priestoroch telocvične na Strednej odbornej škole Mierová 1973/79, 066 01 Humenné konal "Dievčenský futbalový turnaj", na ktorom sa zúčastnilo 42 dievčat z našej školy. Veľmi nás potešil fakt, že je medzi nami veľa pohybovo zdatných a šikovných dievčat.

Túto akciu pripravila žiačka I.C študijného odboru sociálno-výchovný pracovník Nikola Juhásová v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý je zameraný na podporu kvality práce s mládežou prostredníctvom neformálneho vzdelávania. Neformálne vzdelávanie dopĺňa formálne vzdelávanie, ktoré prebieha vo formálnom vyučovacom procese, a pôsobí najmä na rozvoj zručností, schopností a postojov. Nikola spolupracovala so spolužiačkami Dianou Vaškovou a Adrianou Kotusovou. Turnaj sa niesol vo výbornej športovej atmosfére. Na 1. mieste sa umiestnilo družstvo "Tučnáci", na 2. mieste družstvo "Cice Mice" a na 3. mieste družstvo "Tepláky Forever".

BLAHOŽELÁME A UŽ TERAZ SA TEŠÍME 2. ROČNÍK.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.