Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

ODOVZDÁVANIE STUŽIEK
         

       Čas je veľký fenomén a nikto ho nedokáže zastaviť. Sú však výnimočné dni, ako ten dnešný 10. január 2014, keď sme symbolicky otočili list v kalendári a s potešením si uvedomili, že je tu slávnostné odovzdávanie stužiek. Je to neopakovateľná chvíľa, hodná myšlienky veľkého človeka: „Postoj chvíľa, si taká krásna.“ Tento deň bol oslavou mladosti, krásy, múdrosti ľudského života, usmiatych tvárí a duší tretiakov, naplnených pocitom víťazstva z toho, čo doposiaľ dosiahli.

Ako uviedla pani riaditeľka v príhovore, len pred necelými tromi rokmi na školskom dvore nesmelo sa hľadali budúce spolužiačky a spolužiaci, spriaznené duše v radoch pedagógov a dnes už spomíname na prekrásne študentské chvíle prežité na našej škole. Navždy sa do histórie zapíšu akcie, na ktorých sa počas troch rokov žiaci z piatich odborov – autoopravár, stolár, cukrár, kaderník a hostinský zúčastnili a reprezentovali školu, ako Rolandov hrebeň alebo barmanská súťaž CASSOVIA CUP v Košiciach, SWEET CUP v Prešove, Uchaľák, Mikulášska show, Akadémia k 135.výročiu školy, Dni mesta Humenné, Dni otvorených dverí, Burza informácií, súťaž družstiev prvej pomoci a mnohé ďalšie.

Srdečné a úprimné „Ďakujeme“ z úst nádejných absolventov patrilo trpezlivým majsterkám a majstrom odbornej výchovy, vedeniu školy, celému učiteľskému zboru a triednym učiteľom 3.A a 3.B Ing.Mackovi a RNDr.Horníkovej za odovzdané vedomosti, skúsenosti, užitočné rady či praktické zručnosti.


ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.