Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE
          maturitných stužiek

       Dňa 22.11. 2013 sa v obradnej miestnosti Humenského kaštieľa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie maturitných stužiek žiakom IV.D triedy v študijných <br><br> Slávnostný nástup tejto výnimočnej chvíle umocnila študentská hymna Gaudeamus igitur, po nej zaznela báseň O mladosti a slávnostný príhovor poslankyne MÚ v Humennom PhDr. Jany Andruchovej, PhD. Po nej nasledovala slávnostná dekorácia pani riaditeľky školy RNDr. Oľgy Skysľakovej a triednej učiteľky PaedDr. Dany Balkovej. Členka ZPOZ vyzvala triednu učiteľku o pripnutie maturitných stužiek žiakom, ktorí sa následne podpisovali do pamätnej knihy mesta. Ďalej sa žiakom prihovorila pani riaditeľka, ktorá im poďakovala za vzornú reprezentáciu školy v rôznych súťažiach počas 4 rokov a popriala im veľa úspechov pri maturitných skúškach. Za žiakov sa prihovorila Andrea Karchová, ktorá poďakovala všetkým učiteľom a majstrom OV za odovzdané vedomosti, skúsenosti, užitočné rady či praktické zručnosti. Nasledovalo slávnostné odovzdávanie kvetinových darov všetkým prítomným a zaznela aj pieseň „Aj tak sme stále frajeri.“ Po slávnostnom akte nasledovala Kronika a fotografovanie. Na tejto veľmi krásnej akcii sa zúčastnili aj zástupkyne riaditeľky školy Ing. Mária Hirjáková pre TV a Ing. Katarína Dzuracká pre PV, hlavná majsterka Mgr. Monika Harvanová a majsterka pre odbor kozmetik Mgr. Martina Vajdová.

Na tvárach žiakov bolo vidieť úprimné dojatie a určite na túto životnú chvíľu nikdy nezabudnú.
ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.