Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

UTEČENCI Z ETC
          (Evakuačné tranzitné centrum) na návšteve SOŠ

       Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS sa 2. decembra v priestoroch SOŠ Mierová1973/79 konala akcia zameraná na informácie k problematike HIV a AIDS.

Na pozvanie koordinátorky VMR (Výchovy k manželstvu a rodičovstvu), Mgr. Marty Miškovej sa tejto akcie zúčastnili aj utečenci zo Somálska a Afganistanu.

Pre študentov bol pripravený program, ktorý pozostával z troch častí.

Prvá časť bola venovaná kampani červené stužky a problematike HIV a AIDS.

Druhá časť bola zameraná na besedu s utečencami s obsahom: poslanie a práca UNHCR (Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov), predstavenie krajín prítomných klientov, beseda študentov a klientov ETC (evakuačné tranzitné centrum).

Tretia časť sa týkala predstavenia školy klientom ETC, kde riaditeľka školy RNDr. Oľga Skysľaková oboznámila utečencov s históriou a úspechmi školy a tiež si prezreli priestory teoretického a praktického vyučovania.

Na tejto akcii, ktorú organizovala Mgr. Marta Mišková, koordinátorka Výchovy k manželstvu a rodičovstvu a Mgr. Vladislava Puškárová, koordinátorka kampane červené stužky, vystúpili:

• Mgr. Martina Ficová – lektorka ACET (občianske združenie)
• Mgr. Lucia Kolpaková – UNHCR Senior Field Associate
• Ing. Jaroslav Kušev – dobrovoľník ACET
• JUDr. Sultan Rodwall – tlmočník ETC
• klienti ETC

Táto akcia sa stretla u študentov s veľkým ohlasom, pretože netradičnou formou vyučovania mali možnosť získať informácie o problematike AIDS, príležitosť nazrieť do sveta utečencov a spoznať ich kultúru.
ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.