Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

„Živá“ červená stužka 2013
         

       1.december je vyhlásený ako Svetový deň boja proti AIDS. Symbolom tohto dňa sú červené stužky.

Tak ako každý rok aj tento rok sme v rámci kampane červené stužky uskutočnili viacero aktivít. Zapojili sme sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Červené stužky“, uskutočnili prednášky na tému HIV/AIDS, vyrobili a nosili červené stužky. Jednou z posledných uskutočnených aktivít bolo vytvorenie živej červenej stužky v rámci súťaže „Živá“ červená stužka 2013, ktorú vyhlásilo MŠVVaŠ SR, OŠÚ v Žiline, Kancelária WHO na Slovensku a Gymnázium sv. Františka v Žiline. Cieľom tejto súťaže bolo zviditeľnenie Svetového dňa boja proti AIDS a problematiky týkajúcej sa tejto choroby. Dňa 18. novembra 2013 vytvorili žiaci týchto odborov: študijný odbor sociálno-výchovný pracovník (I.C, II.D), študijný odbor kozmetik (III.C), učebný odbor kaderník (II. B) a študenti nadstavbového štúdia vlasová kozmetika (II.L, II.N) živú červenú stužku.
ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.