Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
          Škola bližšie k životu

       Dňa 3.10.2013 sa v Strednej odbornej škole v Humennom konal Deň otvorených dverí, ktorý sa niesol v duchu myšlienky „Škola bližšie k životu”. Keďže v tomto roku SOŠ oslávila 135 rokov svojej existencie, poukázali sme na skutočnosť, že práve vďaka remeslám, ktoré majú zlaté dno, môže táto škola už celé desiatky rokov pripravovať stolárov, kaderníčky, autoopravárov, cukrárov, hostinských, operátorov a strojárov a od roku 2011 aj sociálno-výchovných pracovníkov, kozmetičky a vizážistky na ich budúce povolanie.

Sme veľmi radi, že pozvanie prijalo veľké množstvo základných škôl, ktoré prišli, videli a kladne hodnotili triedy a areál školy a zaujímali sa o množstvo úspechov, ktoré naši žiaci dosiahli na domácich a medzinárodných súťažiach. Akcie sa zúčastnili aj poslankyňa NR SR a primátorka mesta Humenné PhDr. Jana Vaľová, predseda PSK MUDr. Peter Chudík a zástupcovia Odboru školstva Ú PSK, riaditeľka Úradu práce v Humennom Ing. Gabriela Karšková ako aj riaditelia ZŠ z Humenného a okolia.

V triedach prebiehali rôzne aktivity, v ktorých žiaci ukázali svoju kreativitu a šikovnosť. Kaderníci a kozmetičky vytvorili stylingy na tému „Závan retra”, cukrári sa prezentovali na tému „Oslaďme si remeslá" a žiaci študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a učebného odboru stolár si pripravili 2 expozície, ktoré boli venované netradičným prácam s drevom, práci s grafickými programami a ich súčasťou bolo aj rezbárske sympózium, kde sa žiaci pod vedením rezbára Dušana Antolíka zo Sniny zaúčali rezbárstvu. V kreatívnej dielni bola prezentovaná krúžková činnosť – drôtikovanie, dekupáž, maľovanie na sadru, pletenie šálov na hrabliach, výroba kvetov z lístia, vypaľovanie do dreva, skladanie origami a enkaustika. Hostinskí zaujali slávnostnými tabuľami na tému „Svadba v minulosti a dnes” a carvingom, barista porozprával o histórii kávy. V iných triedach sa žiaci formou kvízu a prezentácií špeciálno-didaktických pomôcok oboznámili s odborom sociálno-výchovný pracovník. Veľmi zaujímavá, najmä pre chlapcov, bola jazda zručnosti na bicykli, modely značky Chevrolet a diagnostika motora v rámci odborov autoopravár-mechanik a nového maturitného odboru technika a prevádzka dopravy. V altánku, ktorý sa nachádza v areáli školy sa návštevníci inšpirovali kreáciami na tému „Jesenné aranžovanie”.

Cieľ, ktorý si SOŠ pri organizovaní Dňa otvorených dverí stanovila, bol splnený, pretože všetky prezentácie odborov a aktivít jasne poukázali na fakt, že táto škola pripravuje svojich žiakov pre život a prax.


ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.