Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

EURÓPSKY DEŇ jazykov v SOŠ
         

       Dňa 26.09.2013 sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov v SOŠ Humenné uskutočnilo viacero akcií, počas ktorých boli žiaci oboznámení s históriou vzniku tohto dňa v EÚ. Zároveň mali možnosť spoznať nielen jazykovú rozmanitosť, ale aj bohatstvo tradícií členských krajín EÚ.

Žiačky druhého ročníka sa zúčastnili otvorenej hodiny anglického jazyka v jazykovej škole Vista v Humennom, čo bolo pre nich veľmi podnetné a zaujímavé
Vyučujúci cudzích jazykov (anglického, nemeckého a ruského jazyka) v spolupráci so žiakmi pripravili výstavku učebníc cudzích jazykov, slovníkov, gramatických cvičebníc a cudzojazyčnej literatúry. Na otázky žiakov, ktoré sa týkali najmä gramatických cvičebníc a cudzojazyčnej literatúry odpovedali pedagógovia a niektorí žiaci. Žiakom bolo vysvetlené, že existujú gramatické cvičebnice ako aj beletria, ktoré sú vhodné práve pre ich úroveň, takže sa nemusia báť, že cvičenia alebo knihy na čítanie budú pre nich veľmi náročné a nebudú im rozumieť. Na malých letáčikoch dostali zoznam webových stránok, kde si môžu daný cudzí jazyk precvičovať, a tak sa efektívnejšie pripravovať na maturitnú skúšku z cudzieho jazyka.

Ďalšou akciou boli otvorené hodiny, kde si žiaci mohli vyskúšať písať, čítať a konverzovať v cudzích jazykoch. Žiaci pracovali s interaktívnou tabuľou a na počítačoch a živo sa zaujímali aj o reálie krajín, ku ktorým učitelia pripravili kvíz. Odpovede na otázky si vyhľadávali samostatne na Internete. Rovnako si pod vedením svojich pedagógov pripravili aj mini prezentácie o vybraných členských krajinách EÚ, čo sa u nich stretlo s veľmi pozitívnym ohlasom.
Nástenka a rozhlasová relácia na tému Európsky deň jazykov boli taktiež jedným zo spôsobov, akým žiaci priblížili túto tematiku svojim spolužiakom.

Všetky akcie, ktoré sa konali v priebehu tohto dňa, sa u žiakov stretli s kladným ohlasom a sme presvedčení, že niektorých tieto akcie povzbudili k intenzívnejšiemu učeniu sa cudzieho jazyka, pretože pochopili, že štúdium cudzích jazykov je pre dnešného mladého človeka nutnosť – bežná výbava potrebná pre prácu, štúdium a relax v tejto modernej dobe.

ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.