Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

SOČ 2013
         

       „Eruditio mores futurum“, v preklade - vzdelanosť tvorí budúcnosť.

Školská prehliadka prác SOČ sa niesla v duchu tejto myšlienky, na ktorej žiaci Strednej odbornej školy, Mierová 1973/79 v Humennom prezentovali nielen zvládnutie teoretických poznatkov a praktických zručností, ale aj svoje nadanie a kreativitu. Prehliadka sa konala 25. februára 2013 a zúčastnilo sa jej 12 žiakov s 11 prácami v súťažnom odbore č. 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia. Súťažili hlavne žiaci štvrtého ročníka študijného odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, ale v tomto roku sa k nim pripojil aj žiak tretieho ročníka toho istého odboru.

Prvé miesto získal žiak štvrtého ročníka Martin Kostilnik s prácou Študentská zostava. Predmetom práce bol návrh a realizácia študentskej zostavy, ktorú tvorí skriňa, pracovný stôl a komoda v netradičnej kombinácii dezénov materiálov biela – limetka a vnútorným vybavením jednotlivých častí zostavy. Druhé miesto patrí práci Variabilita konštrukcie stola pod PC, ktorú navrhol a zhotovil Peter Kokorďák. Na treťom mieste sa umiestnila práca Stôl na stolný futbal, ktorú vypracovali žiaci Dávid Bazár a Ondrej Turík. Ostatné práce – Komody s rôznym spôsobom uzatvárania a vnútorným vybavením, Skrinka na zbrane, Pracovné miesto študenta, Stôl pod počítač tiež zaujali a sú dôkazom toho, že pracovníci školy pri vzdelávaní žiakov odvádzajú výbornú prácu. Práca Zmena dizajnu výrobku, ktorej autorom je žiak tretieho ročníka Damián Duda, získala osobitné ocenenie odbornej hodnotiacej komisie. V práci sa zaoberá využitím nových technológií, ktoré pomáhajú novými možnosťami obrábania zmeniť dizajn výrobku, prostredníctvom simulátora CNC frézy.

Odborná hodnotiaca komisia pod vedením RNDr. Justíny Horníkovej konštatovala, že práce boli nápadité, rôznorodé a zaujali prítomných. V závere všetkým zúčastneným poďakovala riaditeľka školy RNDr. Oľga Skysľaková za to, že šíria dobré meno školy, že pripravili krásne výrobky, pútavé prezentácie, obhajoby svojich prác, čím položili základy pre úspešné ukončenie štúdia, ktoré ich v tomto roku čaká.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.