Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY 09/10

       Posledné mesiace školského roka sa niesli v znamení intenzívnej prípravy na záverečné skúšky. Žiaci tretích tried zápasili s písomnou, praktickou a ústnou časťou záverečných skúšok. Poctivé štúdium mohli žiaci zavŕšiť od 16.06.2010 do 21.06.2010. K záverečným skúškam pristúpilo 94 žiakov piatich učebných odborov. Za výborný prospech boli ocenení títo žiaci: Kolinčaková Jana, Turcovská Ivana, Sukeľová Andrea. Za darcovstvo krvi sme odmenili Maršálovú Dianu a Masarovičovú Moniku. Po úspešnom zvládnutí prajeme absolventom veľa pracovných, osobných, či študijných úspechov.

  • cukrár


  • hostinský


  • kaderník


  • stolár
ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.