Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

STRETNUTIE VÝCHOVNÝCH PORADCOV

       Dňa 19.01.2010 Stredná odborná škola v Humennom pod vedením riaditeľky školy RNDr.Oľgy Skysľakovej zorganizovala stretnutie výchovných poradcov základných škôl. Cieľom tohto stretnutia bolo oboznámiť výchovných poradcov o študijných a učebných odboroch, ktoré škola ponúka. Ukázali sme im reálne podmienky každého odboru, v ktorých vykonávajú žiaci odborný výcvik, aby mohli lepšie prezentovať žiakom základných škôl možnosti štúdia a mali aktuálne informácie o škole a tak vzbudili záujem žiakov o ponúkané odbory.

Stretnutia sa zúčastnilo 13 výchovných poradcov z Humenného a blízkeho okolia. Škola pripravila pre pozvaných DVD s prezentáciou školy a propagačný materiál.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.