Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

VEĽKÁ KADERNÍCKO-KOZMETICKÁ
                   Mikulášska show v Humennom

       V Centre voľného času Dúha v Humennom sa 4. decembra 2009 uskutočnil jubilejný 5. ročník kadernícko-kozmetickej show, ktorý otvorili humenské mažoretky Amazonky. Hlavným organizátor akcie bola SOŠ obchodu a služieb Humenné, ktorá srdečne privítala partnerské školy: SOŠ Alexandra Dubčeka Vranov nad Topľou, Súkromnú SOŠ Bardejov, SOŠ Andyho Warhola Medzilaborce a SOŠ Snina. Spoluorganizátorom bolo CVČ Dúha Humenné.

Výkony 30 súťažiacich z uvedených piatich škôl východu Slovenska pozorne sledovala a hodnotila odborná porota v zložení Lukáš Boža (salón L Košice), Erich Blaho (Veľkoobchod a maloobchod - kadernícke a kozmetické potreby Color Hair Humenné), Zuzana Hodorová (kaderníctvo Extra Humenné), PaedDr. Alexander Fecura (riaditeľ Centra voľného času Dúha Humenné), Marika Bajcurová (kozmetický salón Vranov nad Topľou), Iveta Gašparová (kozmetický salón Sothys Humenné), Vladimír Ficík (veľkoobchod drogérie a kozmetiky Fénix Humenné), Hana Račková (nechtová dizajnérka Humenné) a Mgr. Marta Mišková (SOŠ OaS Humenné). V odbore kaderník sa súťažilo v 3 disciplínach - Kráľ parketu, Rocková bábika a Viedenský bál. V odbore kozmetik v kategórii líčenie boli 2 disciplíny – Sladké šesťdesiate a Havajská krása a v kategórii nechtový dizajn sa súťažiaci inšpirovali disciplínou Živly Zeme. Našu akciu poctili svojou návštevou zástupcovia PSK a to: Ing. Mária Holíková, PhD. A Mgr. Jaroslav Gnip, tiež zástupcovia mesta a to : pán primátor MUDr. Vladimír Kostilník, zástupkyňa primátora RNDr. Mária Cehelská a za úsek školstva Mgr. Alexander Niskáč. Na akcii boli prítomní aj riaditelia a zástupcovia riaditeľov všetkých vyššie menovaných SOŠ.

Nekonvenčnú show plnú originality, bláznivých nápadov, uletených vlasových kreácií, make-upu a podnetných inšpirácií s prehľadom a rutinou odmoderovali Františka Buríková a Matej Schiller, žiaci nadstavbového štúdia. Príjemnú zábavu vytvorili svojim spevom, tancom, módnou prehliadkou žiaci 1. - 4. ročníka odboru kaderník a kozmetik, tanečný klub Feeling a tanečný súbor Ester. Atraktívne kúsky barmanského umenia predvádzal Tomáš Jasík, žiak nadstavbového štúdia. Pre publikum sme mali pripravený špeciálny Mikulášsky darček v podobe nového účesu, skrášľovania nechtov a tela, ktorý poskytoval rýchly, spoľahlivý a kreatívny študentský servis s Martinom Harvanom, Silviou Buríkovou žiakmi 2.ročníka a Martinou Paľovou, Miriamou Petrovajovou a Andreou Jalčákovou žiačkami 4.ročníka.

A ako to dopadlo?

V odbore kaderník:

  • disciplína Kráľ parketu:       

1.miesto: Erik Sliviak  SOŠ obchodu a služieb Humenné
2.miesto: Lucia Kuderlasková SOŠ Andyho Warhola Medzilaborce
3.miesto: Patrik Kopčo SOŠ Alexandra Dubčeka Vranov nad Topľou

  • disciplína Rocková bábika:

1.miesto: Silvia Kavuľová  Súkromná SOŠ Bardejov
2.miesto: Jozef Mitaľ  SOŠ Alexandra Dubčeka Vranov nad Topľou
3.miesto: Katarína Drugová SOŠ Andyho Warhola Medzilaborce  • disciplína Viedenský bál:


1.miesto: Dominika Machalová SOŠ obchodu a služieb Humenné
2.miesto: Veronika Cvikliková Súkromná SOŠ Bardejov
3.miesto: Iveta Fedorková SOŠ Alexandra Dubčeka Vranov nad Topľou

  • a pohár absolútneho víťaza v odbore kaderník získala Silvia Kavuľová  Súkromná SOŠ Bardejov

 V odbore kozmetik – kategória líčenie:


  • disciplína Sladké šesťdesiate

1.miesto: Jana Stupinská Súkromná SOŠ Bardejov
2.miesto: Ivana Tatarková SOŠ Alexandra Dubčeka Vranov nad Topľou
3.miesto: Miroslava Hricová SOŠ Alexandra Dubčeka Vranov nad Topľou


  • disciplína Havajská krása
  • :

1.miesto: Magdaléna Obrinová SOŠ Alexandra Dubčeka Vranov nad Topľou
2.miesto: Jana Ďurechová SOŠ Alexandra Dubčeka Vranov nad Topľou
3.miesto: Nikola Gičová SOŠ obchodu a služieb Humenné

  • a pohár absolútneho víťaza v kategórii líčenie získala Jana Stupinská Súkromná SOŠ Bardejov

V odbore kozmetik – kategória nechtový dizajn:

  • disciplína Živly Zeme:


1.miesto: Katarína Porvazníková SOŠ obchodu a služieb Humenné
2.miesto: Martina Batromijová SOŠ obchodu a služieb Humenné
3.miesto: Michaela Krajňáková SOŠ obchodu a služieb Humenné


  • pohár víťaza v kategórii nechtový dizajn získala Katarína Porvazníková SOŠ obchodu a služieb Humenné

Veľké poďakovanie patrí RNDr. Oľge Skysľakovej -riaditeľke SOŠ obchodu a služieb Humenné za riadenie, koordináciu a zabezpečenie sponzorov, ktorým by sme chceli touto cestou poďakovať, že aj v čase krízy dokážu podporiť kreativitu študujúcej mládeže.

Poďakovanie patrí majsterkám OV odboru kaderník a kozmetik za prípravu modelov, realizáciu účesov, líčenie súťažiacich a účinkujúcich:
Bc. Bujačkovej, Bc. Brehovskej, H.Stankovej, P.Kakošovej, Mgr. Vajdovej, M.Kováčovej. Ďalšie poďakovanie patrí RNDr. J.HorníkovejMgr. V.Puškárovej, ktoré sa hlavnou mierou podieľali na príprave, organizácii a úspešnom priebehu tejto verím, že pre väčšinu zúčastnených úspešnej akcie, ktorá môže byť dobrým základom pre budúce ešte vydarenejšie ročníky.                     

ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.