Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

MIKULÁSKA TALENT SHOW


       Dňa 03.12.2010 SOŠ obchodu a služieb v spolupráci s CVČ Dúha zorganizovali veľkú MIKULÁŠSKU TALENT SHOW, do ktorej sa zapojilo a vystúpilo 99 talentovaných žiakov. Bohatý program zábavy otvorili mažoretky Amazonky a skupina bojového umenia Capoeira. V takmer 3 hodinovom programe ukázali svoju zručnosť, šikovnosť, nápaditosť žiaci učebných a študijných odborov SOŠ v súťažiach zručnosti – zdobenie torty (odbor cukrár), skladanie servítok (odbor hostinský), klincovaná hviezda (odbor operátor drevárskej a nábytkárskej výroby), divoká premena v štýle disco (odbory kaderník a kozmetik), výmena kolesa (odbory autoopravár a strojárstvo).ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.