Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE
          maturitných vysvedčení

„Máme sen, že všetci nájdete v živote to svoje šťastie, máme sen, že budete v živote stretávať len dobrých a ústretových ľudí, máme sen, že správne využijete nadobudnuté vedomosti a zručnosti, máme sen, že nikdy nezabudnete na školu, kde ste tieto schopnosti získali. Dúfame, že nám všetci pomôžete tento náš sen naplniť."

       Po absolvovaní ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v dňoch 26. 5. – 30.5.2014 sa v spoločenskej miestnosti 3. 6. 2014 uskutočnilo SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ študentom, ktorí úspešne absolvovali všetky časti maturitnej skúšky.

Po piatich namáhavých dňoch, počas ktorých museli naši maturanti preukázať všetko to, čo sa počas štúdia naučili, čakala na nich v utorok 3. júna v spoločenskej miestnosti odmena v podobe slávnostného vyradenia zo školy. Z rúk predsedníčky školskej maturitnej komisie Mgr. Anny Baľákovej, riaditeľky školy RNDr. Oľgy Skysľakovej, a triednych učiteľov prevzalo maturitné vysvedčenia 94 úspešných absolventov z týchto študijných odborov: kozmetik, operátor drevárskej a nábytkárskej výroby, vlasová kozmetika, strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení, spoločné stravovanie a podnikanie v remeslách a službách. Želáme im šťastný a úspešný štart do novej etapy života a veríme, že na roky strávené v strednej odbornej škole budú spomínať len v dobrom.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.