Srdečne Vás vítame na stránkach našej školy!                                                                      Dnes je

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE
       MATURITNÝCH VYSVEDČENÍ

       V spoločenskej miestnosti Strednej odbornej školy v Humennom sa dňa 02.06.2010 uskutočnilo odovzdávanie maturitných vysvedčení žiakom, ktorí úspešne absolvovali všetky časti maturitnej skúšky.

Slávnostná udalosť sa uskutočnila za prítomnosti vedenia školy, učiteľov i majstrov odbornej výchovy.

Čerstvým maturantom sa prihovorila riaditeľka školy - RNDr. Oľga Skysľaková. Mimoriadne slávnostnú udalosť umocnil i príhovor jedného z prítomných maturantov. Maturanti svoju vďaku triednym učiteľom, riaditeľke školy, zástupcom riaditeľa, ako aj majstrom vyjadrili i formou kvetinových darov. K maturitnej skúške pristúpilo 124 žiakov siedmich študijných odborov.ŠKOLSKÝ ROK
 
Vitajte na stránke Strednej odbornej školy v Humennom.
Humenné je prosperujúce mesto s 35 000 obyvateľmi. Naša škola láka mnoho mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o umenie v rôznych formách, či už ako kreatívny kaderník alebo drevár. Nový vzhľad a zmodernizovaný areál tiež pomáha v akom-takom oddychu pre našich žiakov. Taktiež sa snažíme ísť s dobou a poskytovať naším študentom tú najlepšiu prax na odbornom výcviku. Pre viac informácií si prezrite našú celú webovú stránku.

 
©2013 C-com,s.r.o. Všetky práva vyhradené,
Autor stránky je C-com,s.r.o., o graficky design sa stará C-com,s.r.o.
Stránky sú aktualizované pre Mozilla Firefox 5.0, Google Chrome, Internet Explorer 9.0, s rozlíšením 1280x800 a viac.